โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวบาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สุมเส้า
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Nognbauban2489@hotmail.com
เว็บไซต์ -