โรงเรียนบ้านหนองกุง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านเหล่า
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nongkungschool99@hotmail.com
เว็บไซต์ -