โรงเรียน*บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ

ชื่อโรงเรียน *บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านเหล่า
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -