โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)

ชื่อโรงเรียน บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านเหล่า
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -