โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองนกเขียนโพนทัน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เชียงหวาง
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ kru_bugpom@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -