โรงเรียนบ้านสร้างแป้น

ชื่อโรงเรียน บ้านสร้างแป้น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สร้างแป้น
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ bansangpan@gmail.com
เว็บไซต์ -