โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สุมเส้า
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -