โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่

ชื่อโรงเรียน บ้านยามกาใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านธาตุ
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ papa201095@hotmail.com
เว็บไซต์ -