โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง

ชื่อโรงเรียน บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เพ็ญ
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ srisuwanponsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ -