โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนงามหนองตุ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เพ็ญ
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ phonngamschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -