โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา

ชื่อโรงเรียน บ้านสระคลองพัฒนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำด้วง
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -