โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

ชื่อโรงเรียน กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กลางใหญ่
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ klangyai@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.klangyai.ac.th