โรงเรียนบ้านม่วง

ชื่อโรงเรียน บ้านม่วง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล จำปาโมง
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ banmuang2458@hotmail
เว็บไซต์ -