โรงเรียนบ้านวังสวย

ชื่อโรงเรียน บ้านวังสวย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล จำปาโมง
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://wungsuay.ac.th