โรงเรียนบ้านเม็ก

ชื่อโรงเรียน บ้านเม็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ข้าวสาร
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ banmek2466@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.banmeg.ac.th