โรงเรียนบ้านโพน

ชื่อโรงเรียน บ้านโพน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนทอง
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Kr_2504@hotmail.com
เว็บไซต์ -