โรงเรียนบ้านยางโกน

ชื่อโรงเรียน บ้านยางโกน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหัวคู
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ webmaster@yangkon.ac.th
เว็บไซต์ www.yangkon.ac.th