โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านสะคุวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหัวคู
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.saku.ac.th