โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี

ชื่อโรงเรียน กมลศิลป์สามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านม่วง
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Upinram@gmail.com
เว็บไซต์ -