โรงเรียนบ้านม่วง

ชื่อโรงเรียน บ้านม่วง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านม่วง
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -