โรงเรียนบ้านวังคางฮูง

ชื่อโรงเรียน บ้านวังคางฮูง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาไหม
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -