โรงเรียนบ้านวังทอง

ชื่อโรงเรียน บ้านวังทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังทอง
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ chumchonwangthong@hotmail.com
เว็บไซต์ -