โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกาโนนสิมมา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านจันทน์
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ wichuda810@gmail.com
เว็บไซต์ thaischool.in.th