โรงเรียนบ้านสวัสดี

ชื่อโรงเรียน บ้านสวัสดี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สามัคคี
เขต/อำเภอ น้ำโสม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ ceremonymy@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.sawatdeeschool.com/