โรงเรียนบ้านสามัคคี

ชื่อโรงเรียน บ้านสามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สามัคคี
เขต/อำเภอ น้ำโสม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -