โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา

ชื่อโรงเรียน บ้านสาครพัฒนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแวง
เขต/อำเภอ น้ำโสม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -