โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม

ชื่อโรงเรียน บ้านโสมเยี่ยม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โสมเยี่ยม
เขต/อำเภอ น้ำโสม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -