โรงเรียนบ้านหนองแวง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแวง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหว้า
เขต/อำเภอ กุมภวาปี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ wutmuk0410@obecmail.go.th
เว็บไซต์ -