โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พันดอน
เขต/อำเภอ กุมภวาปี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ tonpho0108_@obecmail
เว็บไซต์ -