โรงเรียนบ้านวาปี

ชื่อโรงเรียน บ้านวาปี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พันดอน
เขต/อำเภอ กุมภวาปี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ chanthana99@yahoo.com
เว็บไซต์ banwapi.net84.net