โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย

ชื่อโรงเรียน บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แชแล
เขต/อำเภอ กุมภวาปี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -