โรงเรียนบ้านสวนหม่อน

ชื่อโรงเรียน บ้านสวนหม่อน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เชียงแหว
เขต/อำเภอ กุมภวาปี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Veerapot9999@hotmail.com
เว็บไซต์ www.udesa2.go.th/suanmon/