โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์

ชื่อโรงเรียน บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เสอเพลอ
เขต/อำเภอ กุมภวาปี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ roch-09@hotmail.com
เว็บไซต์ -