โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ

ชื่อโรงเรียน บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เสอเพลอ
เขต/อำเภอ กุมภวาปี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -