โรงเรียนบ้านหนองแดง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแดง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สีออ
เขต/อำเภอ กุมภวาปี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ somyia1611@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ www.nongdang.com