โรงเรียนบ้านหนองกวาง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกวาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สีออ
เขต/อำเภอ กุมภวาปี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -