โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี

ชื่อโรงเรียน บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สีออ
เขต/อำเภอ กุมภวาปี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Samsri0406@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ -