โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโรงเรียน บ้านสวรรค์ราษฎร์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าลี่
เขต/อำเภอ กุมภวาปี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ surbun2707@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ -