โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองน้ำเค็ม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เชียงยืน
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ bannongnamkem@hotmail.com
เว็บไซต์ http://bannongnakem.com