โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหว้าหนองไผ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองนาคำ
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nwnp2504@gmail.com
เว็บไซต์ -