โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองโสกดาว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนสูง
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ kumklain@gmail.com
เว็บไซต์ -