โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวเงิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองไผ่
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nongbuangoentong _school @hotmail.com
เว็บไซต์ -