โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองนาเจริญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองไผ่
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ pree1939@hotmail.com
เว็บไซต์ -