โรงเรียนบ้านแม่นนท์

ชื่อโรงเรียน บ้านแม่นนท์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองไผ่
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Manonschool2006@hotmail.com
เว็บไซต์ -