โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เชียงพิณ
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ rassamee1957@gmail.com
เว็บไซต์ -