โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นิคมสงเคราะห์
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nongkhun_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ -