โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่บ้านศรีเชียงใหม่

ชื่อโรงเรียน บ้านศรีเชียงใหม่บ้านศรีเชียงใหม่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาดี
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -