โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองคอนแสน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สามพร้าว
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Boonlua465@gmail.com
เว็บไซต์ -