โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี

ชื่อโรงเรียน บ้านม่วงสว่างสามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หมากแข้ง
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ oreadee@hotmail.com
เว็บไซต์ -