โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองบัว
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ ronnapum1011@gmail.com
เว็บไซต์ -